Over Stichting Pandora

Stichting Pandora zet zich in voor iedereen met psychische en/of psychiatrische problemen. Dit doen wij al sinds 1964. De ervaringen van de mensen zelf zijn de basis voor alles wat we doen. Wij bestrijden vooroordelen en werken aan de verbetering van de (maatschappelijke) positie van mensen met psychische / psychiatrische problemen Dit doen we op verschillende manieren:

Informatie, advies en lotgenotencontact

We helpen cliënten en hun omgeving om te gaan met psychische problematiek en alles wat daarbij komt kijken, met informatie, advies en lotgenotencontact.

Voorlichting en workshops

Stichting Pandora geeft voorlichting over het hebben van, en omgaan met psychische en/of psychiatrische problemen. Aan diverse doelgroepen – zoals scholen, beroepsopleidingen en werkgevers - geven onze ervaringsdeskundigen workshops en voorlichtingen. Verder maken we voorlichtingsmateriaal in de vorm van brochures, onderwijsmateriaal, informatie- en adviesdocumenten, literatuurlijsten en affiches. Ook hebben we drie websites en drie digitale nieuwsbrieven.

Belangenbehartiging

Stichting Pandora houdt zich actief bezig met het beleid van overheid en politiek op diverse thema’s. We volgen de ontwikkelingen die zich in onze samenleving (dreigen te) voltrekken. Op grond van ervaringsdeskundigheid informeren en adviseren onze professionele beleidsmedewerkers de media, politici en beleidsmakers. Wij zijn daarbij onafhankelijk en worden niet gesponsord door de farmaceutische industrie. Waar nodig zijn we een luis in de pels.