Stichting Pandora Ervaringen Verhalen Interview met Pandoravoorlichters in Psy artikel ‘het wonder van de stroomstoot’

Interview met Pandoravoorlichters in Psy artikel ‘het wonder van de stroomstoot’

07 september 2009
trefwoorden: ect, ervaring, elektroshock, electroshock

Het maandblad Psy heeft in het juli/augustus nummer 2009 (jrg 13 nr 7) enkele artikelen gepubliceerd over elektroshock. Dit is de oude term voor elektroconvulsietherapie  (ECT). In het artikel ‘het wonder van de stroomstoot’ zijn enkele Pandoramedewerkers geïnterviewd over hun ervaringen met ECT.

Link naar het Psy ECT dossier met daarin ‘het wonder van de stroomstoot’:

http://www.psy.nl/fileadmin/files/psyarchief/Ziektebeelden/Depressie_en_bipolaire_stoornis/Dossier_ect.pdf

 

Toelichting

Er is sprake van een toenemend aantal behandelingen en uitbreiding van de indicaties voor Electroshock. Zoals toegelicht in de Richtlijn Elektroconvulsietherapie (2000) van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), wordt ECT niet alleen toegepast bij Depressieve stoornissen, maar o.a. ook bij Bipolaire stoornissen, Schizofrenie, Letale Katatonie/neuroleptisch maligne syndroom, Delier, Morbus Parkinson.

Stichting Pandora heeft zich uitgesproken tegen electroshock onder dwang. Zij maakt zich zorgen over uitspraken in de NVvP Richtlijn ‘Besluitvorming dwang: opname en behandeling (2008) waarin psychofarmaca en ECT als ‘de belangrijkste behandelmogelijkheden onder dwang’ worden genoemd. Zij signaleert grote onrust onder patiënten over deze besluitvorming en de berichtgeving en maakt zich zorgen over de kwaliteit van indicatiestelling en toepassing.

7 september 2009

 
 

Veel gestelde vragen aan de Helpdesk

Wat voor soort vragen kan je ons stellen?
Bekijk ze hier!

Bel de Depressielijn

Wij begrijpen wat je meemaakt
Lees verder