Stichting Pandora Thema's E-Health & Internettherapie

E-mental health & Internettherapie

De definitie van E-health is: het gebruik van ICT en met name internettechnologie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren (Trimbos Instituut, i.com).

E-mental health:

E-mental health gaat over geestelijke gezondheids(zorg) op internet. Je kan op internet informatie vinden over psychische klachten en behandelmogelijkheden. Daarnaast bestaan er ook zelftesten, communities, forums om informatie met lotgenoten uit te wisselen.

Internettherapie:

Internettherapie is therapie via internet. Voor depressie, angststoornissen en alcoholproblemen zijn bijvoorbeeld al hele programma’s gemaakt. Je wordt begeleid door middel van e-mail of chat-sessies met een hulpverlener. Ook is het mogelijk om in chatboxen groepstherapie te doen. Internettherapie werkt volgens vaststaande protocollen waarbij cognitieve gedragstherapie vaak uitgangspunt is. Het lijkt een goede aanvulling op bestaande vormen van hulpverlening. Stichting Pandora volgt de ontwikkelingen kritisch.

Literatuurlijst

In onze webwinkel vindt u een literatuurlijst over e-mental health.