Organisatie

Vrijwilligers

Er zijn zo'n 90 vrijwilligers actief voor Stichting Pandora, voor vier verschillende projecten.

- Voorlichting "Ooit 'n normaal mens ontmoet?"
- Workshop "Ziekteverzuim om psychische redenen"
- Pandora Helpdesk
- Pandora Depressielijn

Vrijwilligers bij Stichting Pandora zijn 'ervaringsdeskundigen': mensen die uit eigen ervaring weten wat het betekent om psychische en psychiatrische problemen te hebben.

Let op: gewijzigde situatie per 1 februari 2010!

Per 1 februari 2010 worden alle door vrijwilligers uitgevoerde Pandora-activiteiten, inclusief alle ervaringsdeskundige vrijwilligers overgedragen aan de Stichting samenwerking Cliëntenbond-Voice. Het betreft de Pandora Helpdesk, de Pandora Depressielijn, de Pandora voorlichtingen ‘Ooit een normaal mens ontmoet? …en beviel ‘t?’ en het Pandora Forum.

Medewerkers

drs. M.W. (Marijke) Knuttel, directeur, in dienst tot 1 juli 2010
M.S.A. (Greet) Aernoudts, documentalist, in dienst tot 1 februari 2010
F.T.M. (Froukje) Bos, beleidsmedewerker en filmer, in dienst tot 1 februari 2010
drs. A. (Anneke) Huson, beleidsmedewerker, in dienst tot 1 februari 2010
drs. A.E. (Antoinette) Rutten, secretaresse voorlichtingsprojecten, in dienst tot 1 februari 2010
A.M. (Toon) Vriens, coördinator voorlichtingsprojecten, in dienst tot 1 februari 2010
D. (David) van_Zeventer, website- ontwerper, ontwikkelaar, beheerder en redacteur, in dienst tot 1 januari 2010

Bestuur

H.W. (Harriet) Booij-Venekamp, arts, voorzitter, vanaf 5 september 2006
drs. E.L. (Ed) Berg, vanaf 27 maart 2010
drs. M.W. (Marijke) Knuttel, vanaf 6 juli 2010

Raad van Advies (opgeheven op 28 juni 2010)

drs. H. (Hedy) d'Ancona
drs. E.L. (Ed) Berg
mr. A.J. (Arend Jan) Heerma van Voss
drs. E. (Eric) van Venetië

Internationale samenwerking:

Stichting Pandora is lid van Mental Health Europe (MHE)