Egodocumenten

Het eigen verhaal

Het documentatiecentrum van Stichting Pandora beschikt over een groot aantal egodocumenten. Dit zijn persoonlijke verhalen van mensen die psychische problemen hebben of hebben gehad. We verzamelen egodocumenten omdat ze lotgenoten en 'buitenstaanders' een goed beeld kunnen geven van wat iemand in zijn persoonlijk leven meemaakt als hij of zij psychische problemen krijgt, van wat zich in de psychiatrie afspeelt, van wat er gebeurt bij de terugkeer in de maatschappij na psychiatrische behandeling(en).
Sommige boeken zijn ook door onze vrijwilligers gerecenseerd.

De verzameling bevat boeken, maar ook manuscripten die door de schrijvers in eigen beheer zijn uitgegeven.

Tenslotte zijn er egodocumenten waarvoor uitgevers geen belangstelling hebben en die niet door de auteurs zelf worden uitgegeven. Deze worden na een summiere beoordeling door Stichting Pandora aan de verzameling toegevoegd.

De collectie egodocumenten zijn in vier typen onderverdeeld: verhalen vanuit cliëntenperspectief, vanuit familieperspectief, romans en gedichten.

Alle egodocumenten kunnen worden geleend. Vanzelfsprekend is Stichting Pandora geïnteresseerd in nieuwe egodocumenten of reeds bestaande die in de collectie ontbreken. Wanneer je zelf auteur bent, kun je het manuscript naar het postadres van Stichting Pandora sturen. Het signaleren van ontbrekende egodocumenten kan ook via e-mail: g.aernoudts@stichtingpandora.nl

De bibliografie van egodocumenten kan gratis worden gedownload:


Kleine afbeelding Naam Omschrijving Prijs
Het eigen verhaal, bibliografie van egodocumenten   €0.00