Stichting Pandora Thema's Dwang & drang Dwang tot achter de eigen voordeur (MGv artikel)

Dwang tot achter de eigen voordeur (MGv artikel)

Afdrukken
15 december 2009
trefwoorden: artikel, dwang en drang, verplichte ggz

Commentaar op het conceptwetsvoorstel Verplichte ggz

Froukje Bos, beleidsmedewerker en Marijke Knuttel, directeur Stichting Pandora
MGv 12, 2009 (64/1068-1070)

De Wet Verplichte ggz moet de oude Wet Bopz vervangen. Stichting Pandora ziet verbeteringen in het conceptvoorstel, maar vreest ook dat mogelijkheden om met dwang in te grijpen, worden opgerekt.

De Wet Verplichte ggz zal interventies onder dwang mogelijk maken ‘waar de patiënt zich ook bevindt’. De auteurs vrezen dat mogelijkheden en aanleidingen voor dwangtoepassing met deze wet aanzienlijk worden verruimd. Bureaucratisering en centralisering van de ‘verplichte ggz liggen op de loer. Het oprekken van de criteria voor dwangtoepassing, de gehanteerde open begripsvorming, de vele taken en bevoegdheden van de commissies en de ruime informatie-uitwisseling kunnen de rechtspositie van psychiatrische patiënten ernstig onder druk zetten. Diens vrijheid, lichamelijke en geestelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer kunnen door dwang diep worden aangetast. De auteurs benadrukken dat de realisatie van voldoende laagdrempelige, gespecialiseerde en goede (verplichte) zorg te allen tijde van het grootste belang is.

Bekijk hier het gehele MGv artikel:

MGv 09-12 art bos en knuttel - Dwang tot achter de eigen voordeur.pdf

 


Alle beschrijvingen van de voorgestelde wettekst zijn afkomstig uit het Conceptvoorstel Wet verplichte GGz en de Memorie van toelichting (MVT) bij het conceptvoorstel Wet verplichte GGz, (Minister van Justitie & Minister van VWS) 19 november 2008.

 
 

Ervaringen Gedwongen opname

Na twee fantastische zwangerschappen kwam de klap des te harder aan


Interview Anke 29 september 2006, tweede uit een serie persoonlijke verhalen over postnatale depressie In PandoraNieuws van juli 2006 las ik het interview over postnatale depressie met Karina (‘De hoofdrol in het leven van m’n kindje’). Meestal lees je niet dat mensen...
Lees verder